Резултатите от общото гласуване към:

 

Гласували общо: 1575 души от които:

1108 мъже

   467  жени

Да, размерът има значение основно за мъжете 22%
Да, размерът има значение основно за жените 29%
Да, размерът има значение и за двамата 28%
Не, размерът няма значение за мъжете 2%
Не, размерът няма значение за жените 9%
Не, размерът няма значение за никой 7%
Имам свое мнение по въпроса 2%

Резултатите от гласуването на мъжете към:

 

Гласували общо
1108
Да, размерът има значение основно за мъжете 29%
Да, размерът има значение основно за жените 19%
Да, размерът има значение и за двамата 31%
Не, размерът няма значение за мъжете 3%
Не, размерът няма значение за жените 8%
Не, размерът няма значение за никой 8%
Имам свое мнение по въпроса 2%

Резултатите от гласуването на жените към:

 

Гласували общо:
   467
Да, размерът има значение основно за мъжете 8%
Да, размерът има значение основно за жените 54%
Да, размерът има значение и за двамата 21%
Не, размерът няма значение за мъжете 0%
Не, размерът няма значение за жените 13%
Не, размерът няма значение за никой 4%
Имам свое мнение по въпроса 1%

ОБОБЩЕНИЕ:


80% ОТ ОБЩО ВСИЧКИ ГЛАСУВАЛИ СЧИТАТ, ЧЕ РАЗМЕРЪТ ИМА ЗНАЧЕНИЕ

18% ОТ ОБЩО ВСИЧКИ ГЛАСУВАЛИ СЧИТАТ, ЧЕ РАЗМЕРЪТ НЯМА ЗНАЧЕНИЕ

2% ОТ ОБЩО ВСИЧКИ ГЛАСУВАЛИ ИМАТ ДРУГО МНЕНИЕ

 

НАЗАД КЪМ ПАРАДИЗО ЗА МЪЖЕ

НАЗАД КЪМ ПАРАДИЗО ЗА ЖЕНИ